Fonds Kleine Herstellingen

download-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds kleine herstellingen

 

Volgens de huurovereenkomst komen kleine reparaties ten laste van de huurder, maar als u lid bent van het fonds kleine herstellingen, komen deze voor rekening van de Volmacht. Dit geldt o.a. voor:

kleine reparaties, glasverzekering, ontstoppen van het riool, het schoonmaken van de dakgoten en het vegen van de schoorsteen (alleen als deze nog gebruikt wordt). 

De bijdrage in het fonds bedraagt € 5,77 per maand.

Overige informatie omtrent bovengenoemd fonds is te vinden op de site van de Volmacht.