Huurdersvereniging de Deelmacht

logo-deelmacht

 

Welkom op de site van huurdersvereniging De Deelmacht.

Huurdersvereniging De Deelmacht is een vereniging voor alle huurders van woningstichting De Volmacht in de regio’s Gasselte, Gieten en Rolde.

De Deelmacht is aangesloten bij de Nederlandse Woonbond, de enige landelijke organisatie van en voor huurders, die uw belangen behartigt op landelijk niveau bij de politiek en de koepelorganisaties van verhuurders.

Doelstelling:

De vereniging heeft ten doel de belangen te behartigen van de huurders van de Volmacht in het algemeen en haar leden in het bijzonder. Er wordt regelmatig overleg gevoerd met de Volmacht over de jaarlijkse huurverhoging, planmatig onderhoud en woningverbetering en met de gemeente Aa en Hunze over uw woon- en leefomgeving.

Ook hebben we wettelijk recht op overleg met de Volmacht en adviesrecht op belangrijke onderdelen van het beleid van de Volmacht. Sinds kort zelfs instemmingsrecht op sommige onderwerpen en vanaf 1 juli 2015 zijn we zelfs een gelijkwaardige partij bij het maken van prestatie-afspraken met de Volmacht en de gemeente.

Zelfs als u vragen of problemen heeft, kunt u altijd bij ons terecht. Wij gaan er wel vanuit dat u deze eerst gaat voorleggen aan de Volmacht. Lukt dit niet naar volle tevredenheid, dan staan wij graag voor u klaar.

Historie:

Op 17 april 2000 werd  De Deelmacht door de voormalige bewonerscommissies van Gasselte en Gieten opgericht en op 1 januari 2007 kwam de voormalige bewonerscommissie Rolde erbij.