Huurverhoging per 1 juli 2017

 

images-1

Heugelijk nieuws:

 

Huurverhoging per 1 juli 2017

Voor onze huurders met een inkomen lager van € 40.349,– zal geen huurverhoging doorgevoerd worden. Voor onze huurders met een inkomen hoger dan € 40.439,– zal de huur met 4,3% verhoogd gaan worden met uitzondering van pensioengerechtigden en huishoudens met 4 personen; deze krijgen ook geen huurverhoging.

Conform de prestatie-afspraken Aa en Hunze voor de periode 2017-2021 d.d. 21 november 2016, voert de Volmacht een terughoudend huurprijsbeleid. Dit betekent dat we een jaarlijkse huurverhoging van maximaal inflatie hanteren. Daarnaast passen ze hun streefhuur-niveau aan naar minimaal 71% van de maximale huur en vervolgens toppen ze de betaalbare woning-voorraad af op € 635,05. Indien mogelijk zal de Volmacht de inkomensafhankelijke huurverhoging toepassen ter bestrijding van de ”goedkope” scheefheid. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat ze de huur van de betaalbare woningen blijven aftoppen op € 635,05 en de huur van de dure woningen op € 710,68. Voor de huurders met een inkomen boven € 40.349,– geldt alleen de aftoppingsgrens van € 710,68.

Voor de garages is de huurverhoging 2 of 2,5% conform de uitgangspunten in het huurcontract.