Leefbaarheid

Leefbaarheid

Omdat de nieuwe Woningwet bepaalt dat corporaties zich moeten richten op hun kerntaak, geldt hier nu wel een beperking voor:

corporaties mogen alleen investeren in de leefomgeving van de woningen die ze bezitten. Verder mogen corporaties initiatieven van hun huurders ondersteunen, een huismeester in dienst hebben en een bijdrage leveren aan woonmaatschappelijk werk. 

Wat corporaties precies doen op het gebied van leefbaarheid, spreken ze af met de gemeente en huurdersorganisaties.