Kerntaak

Kerntaak

De Woningwet bepaalt dat corporaties zich moeten richten op hun kerntaak:

het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen voor mensen met een laag inkomen of voor mensen die om andere redenen moeilijk passende huisvesting kunnen vinden.

Commerciële activiteiten, zoals het bouwen van vrijesectorhuurwoningen en koopwoningen, zijn alleen in bepaalde uitzonderingsgevallen toegestaan.