Invloed uitoefenen

Invloed uitoefenen

De nieuwe Woningwet geeft huurders meer invloed op het beleid van hun woningcorporatie. 

Huurders krijgen bijvoorbeeld instemmingsrecht bij een eventuele fusie en  bij het aangaan van verbindingen. Ook krijgen zij voortaan meer informatie over de financien en mogen zij informatie opvragen bij toezichthouders.