Passend toewijzen

Passend toewijzen

Passend toewijzen betekent dat de huurders een woning krijgen waarvan de huur aansluit bij hun inkomen. Dit heeft gevolgen voor huurders die recht hebben op huurtoeslag.

Dit betekent dat een huurder die recht heeft op huurtoeslag, bij het aangaan van een nieuw huurcontract, een passende huur moet gaan betalen. Voor veel huurders betekent dit een maandhuur van maximaal € 586,68 (voor één- of twee persoonshuishoudens). Voor meerpersoonshuishoudens ligt de maximale huurgrens op € 628,26.

Voor slechts 5% van de woningzoekenden met recht op huurtoeslag mag de Volmacht een uitzondering maken.