Prestatie-afspraken 6 december 2016

 

   prestatie-afspraak-6-december-jl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wethouder Henk Heijerman, Jaap Boekholt (directeur de Volmacht) en Lambert Berkepies (vice-voorzitter van huurdersvereniging de Deelmacht) na de ondertekening van de prestatie-afspraken.                       

 

Prestatie-afspraak 6 december 2016

Huurdersvereniging De Deelmacht als volwaardig gesprekspartner samen met de gemeente Aa en Hunze en woningstichting de Volmacht voor het maken van prestatie-afspraken voor de periode 2017-2021. De nieuwe Woningwet 2015 bepaalt dat jaarlijks prestatie-afspraken moeten worden gemaakt met woningcorporaties met sociale huurwoningen, de gemeente en de huurdersverenigingen.

6 december 2016 zijn de handtekeningen gezet onder de prestatie-afspraken voor wonen. Hiermee zijn de afspraken vastgelegd die de gemeente Aa en Hunze, de Volmacht en de Deelmacht met elkaar hebben gemaakt over de volkshuisvesting in onze gemeente. Alle partijen werken vanuit hun gezamenlijk verkregen woonvisie Aa en Hunze+.

Betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit van de woningvoorraad, huisvesting van bijzondere doelgroepen, wonen en zorg, kleine kernen en leefbaarheid zijn opgenomen in deze afspraken.