Prestatieafspraken 2018

 

Prestatieafspraken 2018

In de afgelopen maanden zijn huurdersvereniging de Deelmacht, gemeente Aa en Hunze en woningstichting de Volmacht samen met huurdersvereniging AH Woon en woningstichting Woonborg druk bezig geweest om voor 2018 prestatieafspraken te maken over de volkshuisvesting in de gemeente.

Het betreft hier afspraken op het gebied van betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit van de woningvoorraad, wonen en zorg, de kleine kernen en leefbaarheid. Op al deze thema’s worden concrete afspraken benoemd en vastgelegd. Op 11 december jl. zijn deze afspraken door betrokken partijen ondertekend – zie bijlage en foto.

 

Prestatieafspraken 2018