Prestatieafspraken 2018

 

Prestatieafspraken 2019

In de afgelopen maanden zijn huurdersvereniging de Deelmacht, gemeente Aa en Hunze en woningstichting de Volmacht samen met huurdersvereniging AH Woon en woningstichting Woonborg druk bezig geweest om voor 2019, met een doorkijk naar 2020 en later (perspectief van vijf jaar) prestatieafspraken te maken over de volkshuisvesting in de gemeente.

De thema’s waarover afspraken zijn gemaakt, zijn: betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit van de woningvoorraad, huisvesting van bijzondere doelgroepen, wonen en zorg, de kleine kernen en de leefbaarheid. Op al deze thema’s worden concrete afspraken benoemd en vastgelegd. Op 10 december 2018 jl. zijn deze afspraken door betrokken partijen ondertekend.

 

Prestatieafspraken 2019