Nieuwe Woningwet

 

images

De nieuwe Woningwet

De nieuwe Woningwet per 1 juli 2015  is uitgebreid te lezen in de brochure van de Woonbond.

In het kort bepaalt de nieuwe Woningwet dat woningcorporaties naar redelijkheid moeten bijdragen aan het woonbeleid van de gemeente en dat dit in nauw overleg tot stand wordt gebracht tussen de gemeente, de huurdersvereniging en de corporatie.

Vervolgens stelt de gemeente een woonagenda op. Deze wordt de basis voor het bod die de Volmacht aan de gemeente gaat uitbrengen en zal uiteindelijk worden vertaald naar prestatieafspraken.

Voor de huurder betekent dit concreet dat u via de Deelmacht meer zeggenschap kunt krijgen over het te voeren beleid. Er worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld het huurbeleid, de woning-verbeteringen, de mogelijke verkoop van huurwoningen, de omvang van de woningvoorraad, de wachtlijsten, de schuldenproblematiek en de nieuwbouw. 

Daarnaast worden thema’s als kwaliteit van de woningvoorraad, huisvesting bijzondere doelgroepen, wonen en zorg, kleine kernen beleid en leefbaarheid verder uitgewerkt.

Deze werkwijze zal betekenen dat wij meer samen (gemeente, huurders en verhuurder) op moeten trekken om het betaalbare wonen in onze gemeente mogelijk te maken.