HUURDERSVERENIGING

DE DEELMACHT

Aa en Hunze

Huurbevriezing en huurverlaging in 2020

In het Sociaal Huurakkoord is afgesproken dat huurders met een laag inkomen en relatief hoge huur huurverlaging of bevriezing kunnen krijgen. Eind 2019 zijn de regels voor huurverlaging en huurbevriezing in 2020 bekend gemaakt. Hoe zit het daar precies mee? Wanneer kun je het krijgen? Hoe vraag je het aan? Veel gestelde vragen op een rijtje.

Hoe vraag ik huurverlaging of huurbevriezing?
Met een brief aan uw woningcorporatie. Wilt u een voorbeeldbrief? Doe de online check op www.woonbond.nl. Als blijkt dat het zin heeft om huurverlaging of huurbevriezing te vragen geeft de check u een voorbeeldbrief die u direct kunt opsturen aan uw verhuurder. 

Wie kan huurbevriezing vragen?
In 2020 gaat het om twee groepen corporatiehuurders van sociale huurwoningen:

Groep 1
Huishoudens met een kale huur boven de ‘aftoppingsgrens’ en een laag inkomen.
De aftoppingsgrens in 2020 is:

 • € 619,01 voor een- en tweepersoonshuishoudens
 • € 663,40 voor huishoudens van drie of meer personen.

Met ‘laag inkomen’ wordt bedoeld:

 • €15.500 of lager als je alleen woont
 • €26.500 of lager als je met 2 personen woont
 • €33.500 of lager als je met 3 of meer personen woont


Groep 2
Huishoudens met een kale huur boven de € 737,14 en een iets hoger inkomen.
Met ‘iets hoger inkomen’ wordt bedoeld:

 • Tussen €15.500 en € 27.000 als je alleen woont
 • Tussen €26.500 en € 37.000 als je met 2 personen woont
 • Tussen €33.500  en €43.500 als je met 3 of meer personen woont.


Wie kan huurverlaging vragen?
Huishoudens met een rekenhuur boven de € 737,14 en een laag inkomen.
Met ‘laag inkomen’ wordt bedoeld:

 • €15.500 of lager als je alleen woont 
 • €26.500 of lager als je met 2 personen woont
 • €33.500 of lager als je met 3 of meer personen woont

De huur wordt dan verlaagd tot onder de ‘rekenhuur’ van € 737,14 waardoor de huurder in aanmerking komt voor huurtoeslag.