HUURDERSVERENIGING

DE DEELMACHT

Aa en Hunze

Wij informeren

De website is voor ons het middel om de huurders actueel te informeren over diverse woonaangelegenheden. Hier kunt u o.a. lezen wat we willen doen om de relatie met de huurders te verbeteren. Ook zaken als huurverhoging, huurtoeslag en bezwaar aantekenen komen via linkjes aan de orde.

Lees meer »

Wij behartigen belangen

De belangrijkste doelstelling van de vereniging is dus om zo goed mogelijk voor de belangen van de huurders op te komen! Geef daarom uw wensen en ideeën via de website aan ons door! Wij werken aan de volgende taken…:

Lees meer »

Wij overleggen

We hebben overleg met woningstichting De Volmacht, de gemeente Aa en Hunze en met de andere huurdersorganisaties in Drenthe. Vaak gaat het over de directe woon- en leefomgeving en praktische zaken waar huurders tegen aanlopen. Zo praten we ook met…:

Lees meer »