HUURDERSVERENIGING

DE DEELMACHT

Aa en Hunze

Wij behartigen belangen

  • Het inventariseren van algemene problemen en dito wensen van de huurders die te maken hebben met het wonen en de woonomgeving
  • Open oog en oor hebben voor individuele woonproblemen,
  • De huurders vertegenwoordigen in overlegsituaties met De Volmacht en de gemeente,
  • Erop toezien dat De Volmacht de inspraakregels nakomt bij bouw- en huurbeleid , renovatie en verduurzaming ,
  • Gebruik maken van ons overleg- ,advies- en instemmingsrecht op beleidsgebieden van De Volmacht en de gemeente,
  • Dat we ons op de hoogte houden van lokale en landelijke ontwikkelingen die met het wonen te maken hebben,

Wij komen op voor alle huurders van woningen en appartementen van woningstichting De Volmacht in Aa en Hunze. In geval van een meningsverschil met De Volmacht kunnen we o.a. bemiddelen. Dit doen we pas, nadat u eerst uitvoerig overleg met De Volmacht heeft gehad.