HUURDERSVERENIGING

DE DEELMACHT

Aa en Hunze

Woonoverlast?!

Woonoverlast, dat is nou precies wat men als bewoner niet mee wil maken! Regelmatig gehinderd worden door lawaai, stank of dreiging van buren of verloedering van de buurt door rotzooi of verwaarloosde tuinen. De overlast kan zelfs zo erg worden dat men er ziek van kan worden. De overlast verstoort het woongenot en het leefklimaat in de buurt. 

Wat kunt u, of moet u doen als u overlast heeft van de buren?
Probeer er eerst met de buren over te praten.
Als dat niet lukt dan moet u als huurder van een woning van De Volmacht, De Volmacht bellen (0592- 263515) en vertellen wat er aan de hand is. In dat gesprek moet duidelijk worden hoe het probleem aangepakt kan worden.
Daarna kunt u de Volmacht een mail sturen met hetgeen besproken is aan de telefoon. Stuur ons een CC (info@dedeelmacht.nl), zodat we op de hoogte zijn. Uiteraard kunt u ons ook bellen (0592-820790)

Wilt u meer informatie, bezoek dan de website van het CCV-Woonoverlast: https://www.hetccv-woonoverlast.nl/woonoverlast

Storing?

Voor storingen of reparaties neemt u contact op met De Volmacht.

> De Volmacht.nl