HUURDERSVERENIGING

DE DEELMACHT

Aa en Hunze

Wij informeren

In de eerste plaats moet de vereniging zichtbaar zijn voor de huurders. Men moet “ons” weten te vinden. Als we dat volgend jaar voor elkaar weten te krijgen dan is er een belangrijke stap gezet op weg naar een tweerichtingsverkeer tussen het bestuur en de huurders. Daar is tot op heden geen sprake van geweest.
Daarom staat het werken aan deze relatie met stip op nummer één van onze werkagenda voor 2020 en 2021.

We willen de relatie verbeteren door:

  • De nieuwe website: www.dedeelmacht.nl als spil in het contact te zien,
  • Het instellen van buurtcontactpersonen,
  • Het oprichten van een huurderspanel,
  • Bestuursvergaderingen afwisselend in de diverse woonkernen van Aa en Hunze te houden,
  • Minimaal één maal per jaar een algemene leden- cq. huurdersvergadering te houden,
  • De huurders via linkjes te informeren over:

Bezwaar maken: Zie uw Huurkrant 2020 + De Volmacht.nl
Huurbeleid: De Volmacht.nl
Huurbevriezing: Woonbond.nl
Huurverhoging: De Volmacht.nl
Huurverlaging: Woonbond.nl
Huurprijsbeleid: Rijksoverheid.nl
Huurtoeslag Zie uw Huurkrant 2020 + Woonbond.nl
Inkomensgrenzen Zie uw Huurkrant 2020 + Woonbond.nl
Onderhoud: De Volmacht.nl
Prestatieafsprakten 2021: Download PDF
Renovatie: De Volmacht.nl
Sociaal Huurakkoord: Woonbond.nl