HUURDERSVERENIGING

DE DEELMACHT

Aa en Hunze

Wij informeren

In de eerste plaats moet de vereniging zichtbaar zijn voor de huurders. Men moet “ons” weten te vinden.

We willen de relatie verbeteren door:

  • De website: www.dedeelmacht.nl als spil in het contact te zien,
  • Bestuursvergaderingen afwisselend in de diverse woonkernen van Aa en Hunze te houden,
  • Minimaal één maal per jaar een algemene leden- cq. huurdersvergadering te houden,
  • De huurders via linkjes te informeren over:

Bezwaar maken: Zie uw Huurkrant + De Volmacht.nl
Huurbeleid: De Volmacht.nl
Huurbevriezing: Woonbond.nl
Huurverhoging: De Volmacht.nl
Huurverlaging: Woonbond.nl
Huurprijsbeleid: Rijksoverheid.nl
Huurtoeslag Zie uw Huurkrant + Woonbond.nl
Inkomensgrenzen Zie uw Huurkrant + Woonbond.nl
Onderhoud: De Volmacht.nl
Prestatieafsprakten: Zie publicaties
Renovatie: De Volmacht.nl
Sociaal Huurakkoord: Woonbond.nl