HUURDERSVERENIGING

DE DEELMACHT

Aa en Hunze

Lid worden

De Deelmacht in het kort
De Deelmacht is een vereniging  voor alle huurders van woningen en appartementen van woningstichting  De Volmacht. Het bestuur komt op voor het gemeenschappelijk belang  van alle huurders. Dit kan gaan over de kwaliteit van het gehuurde, maar ook over de leefomgeving. De huurders die lid zijn van De Deelmacht kunnen ons ook inschakelen voor specifieke individuele woonproblemen en aanverwante zaken. We gaan er wel vanuit dat u de klacht en/ of probleem eerst heeft besproken met de verhuurder. Komt er geen oplossing, dan kunnen wij misschien in gezamenlijk overleg alsnog tot een oplossing komen.

Met vriendelijke groet en dank voor uw aanmelding,
Het bestuur van De Deelmacht


Als huurder van een woning/appartement van De Volmacht, wil ik lid worden van huurdersvereniging De Deelmacht.
Ook geef ik hierbij woningstichting De Volmacht toestemming om de maandelijkse contributie van € 0,45 per huishouden, tegelijk met mijn huur, automatisch te incasseren.
Omdat ik post van De Volmacht graag digitaal wil ontvangen, vul ik ook mijn e-mailadres in.

Voor inschrijving als lid kunt u het inschrijfformulier per e-mail versturen , of printen en porto vrij per post opsturen. Om het formulier te downloaden en te printen klik hier.
Uiteraard kunt u ook onderstaand formulier digitaal invullen.