HUURDERSVERENIGING

DE DEELMACHT

Aa en Hunze

De Deelmacht

De Deelmacht is op 17 april 2000 opgericht door leden van de toenmalige bewonerscommissies van Gasselte en Gieten . Later, in 2007, heeft de bewonerscommissie Rolde zich bij De Deelmacht aangesloten. Het is een onafhankelijke vereniging voor alle huurders van woningstichting De Volmacht en telt ongeveer 600 leden. Het bestuur komt op voor het gemeenschappelijk belang  van alle huurders. Dit kan gaan over de kwaliteit van het gehuurde , maar ook over de leefomgeving . De huurders die lid zijn van De Deelmacht kunnen ons voor bemiddeling  inschakelen voor  specifieke individuele woonproblemen en aanverwante zaken.  Het is wel zo, dat u eerst het probleem met De Volmacht besproken moet hebben. Komt er geen oplossing, dan kunt u een beroep op ons doen. De vereniging is op grond van de woningwet 2015 op lokaal niveau de wettelijke vertegenwoordiger van de huurders in het overleg met De Volmacht en de gemeente Aa en Hunze over de Prestatieafspraken. Om ons geluid, dus ook uw belang, door te laten klinken in Den Haag zijn we aangesloten bij De Woonbond.