HUURDERSVERENIGING

DE DEELMACHT

Aa en Hunze

Wij overleggen…

…met de gemeente Aa en Hunze, De Volmacht, Woonborg (huurwoningen in o.a. Annen) en de huurdersorganisaties De Deelmacht en AH WOON, over de volkshuisvesting en leefbaarheid binnen wijken en dorpen in onze gemeente. Dat wat men gezamenlijk wil, wordt vastgelegd in “De Prestatieafspraken”.
De afspraken gelden voor de tijd van vijf jaar. In de Prestatieafspraken wordt o.a. van De Deelmacht verwacht dat:

  • verduurzaming van woningen niet mag leiden tot hogere woonlasten;
  • er actief wordt meegewerkt aan het project “Wijk van de Toekomst” in Gieten;
  • er gestreefd wordt naar meer levensloopgeschikt maken van de woningvoorraad;
  • er een open en uitnodigende houding is voor signalen rondom allerhande aangelegenheden rond leefbaarheid en dat signalen van huurders worden besproken binnen diverse overlegsituaties.

Vanuit de Prestatieafspraken en de Samenwerkingsovereenkomst met De Volmacht worden we bij diverse zaken betrokken. Meer weten over Prestatieafspraken 2021? Download hier de PDF met prestatieafsprakten 2021.