HUURDERSVERENIGING

DE DEELMACHT

Aa en Hunze

Huurbeleid Woningstichting De Volmacht

Conform de prestatieafspraken Aa en Hunze voor de periode 2020-2024 d.d. 9 december 2019, voert Woningstichting De Volmacht een terughoudend huurprijsbeleid.

Jaarlijkse huurverhoging

De jaarlijkse huurverhoging voor zittende huurders met een jaarinkomen tot en met € 43.574,– bedraagt maximaal de inflatie. Ter bestrijding van de “goedkope”scheefheid past woningstichting De Volmacht voor inkomens hoger dan € 43.574,– de inkomensafhankelijke huurverhoging toe. Hierbij wordt € 737,14 als maximum gehanteerd *1).

Huurprijs bij mutatie

De Volmacht heeft ervoor gekozen om bij nieuwe huurders met lage inkomens altijd te kiezen voor een passende woning qua huurprijs. Er zijn woningen en persoonlijke situaties waarbij de nieuwe huur aangepast moet worden naar de huurtoeslag grenzen *2).

Minimaal 85% van onze woningen heeft een huurprijs van lager dan € 663,40 *3).

* 1) liberalisatiegrens 2020

* 2) 1e aftoppingsgrens huurtoeslag € 619,01 en 2e aftoppingsgrens huurtoeslag € 663,40, prijspeil 2020

* 3) 2e aftoppingsgrens voor de huurtoeslag in 2020