HUURDERSVERENIGING

DE DEELMACHT

Aa en Hunze

Nieuwsberichten

ALV 2024

Woensdag 13 maart is de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Met extra informatie over Brandveiligheid.

Drents Woonlastenonderzoek 2023

Uit het Drentse woonlastenonderzoek komt naar voren dat de totale woonlasten van huurders met gemiddeld 100 euro per maand stijgen. Dit komt door de stijgende energielasten, hoge inflatie en lage inkomens. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de maatregelen van woningcorporaties effect hadden. Corporaties verduurzamen woningen, zetten energiecoaches in en voeren een gematigd huurbeleid. De corporaties

Wijk van de Toekomst

Er is begonnen met het de sloop van het gebied waar de Wijk van de Toekomst wordt gerealiseerd.