HUURDERSVERENIGING

DE DEELMACHT

Aa en Hunze

Nieuwsberichten

Beste Buur nominatie!

Heb jij een Beste Buur die veel doet voor jou of je omgeving? Doe dan mee met de verkiezing voor Beste Buur!

Drents Woonlastenonderzoek 2023

Uit het Drentse woonlastenonderzoek komt naar voren dat de totale woonlasten van huurders met gemiddeld 100 euro per maand stijgen. Dit komt door de stijgende energielasten, hoge inflatie en lage inkomens. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de maatregelen van woningcorporaties effect hadden. Corporaties verduurzamen woningen, zetten energiecoaches in en voeren een gematigd huurbeleid. De corporaties

Wijk van de Toekomst

Er is begonnen met het de sloop van het gebied waar de Wijk van de Toekomst wordt gerealiseerd.