HUURDERSVERENIGING

DE DEELMACHT

Aa en Hunze

De Woonbond

Bij De Woonbond zit de professionele kennis en kunde om ons en uw belang onder de aandacht van de politiek te brengen. En dat is echt heel belangrijk! Er is als gevolg van een jarenlang verkeerd politiek beleid een schreeuwend tekort aan sociale huurwoningen ontstaan. Als de volkshuisvesting aan het marktdenken wordt overgelaten, dan blijft de sociale woningbouw het kind van de rekening. De overheid blijft dan haar eigen woningnood veroorzaken. Dus huurders, hoe sterker wij ons verenigen, des te luider klinkt de stem van de sociale huurder door op lokaal en nationaal niveau! Eendracht maakt macht! Onder dat motto hoopt het bestuur dat u zich aanmeldt als lid van De Deelmacht. Ook voor ons als bestuur is het belangrijk om te weten dat we op uw morele steun als lid kunnen rekenen! Zie Lid worden op deze site.