HUURDERSVERENIGING

DE DEELMACHT

Aa en Hunze

Nieuwsberichten

Vacature

De Deelmacht is op zoek naar…..

Prestatieafspraken getekend

Onlangs heeft voorzitter Willemien Hoving getekend voor de prestatieafspraken met de Gemeente Aa en Hunze.

Thuiskompas online!

Vanaf 28 april is Thuiskompas dé plek voor alle woningzoekenden in Drenthe om een sociale huurwoning te vinden. In de afgelopen jaren hebben wij daar samen met andere huurdersorganisaties en alle Drentse corporaties hard aan gewerkt. We zijn er blij mee dat ons dit samen is gelukt. Maar er verandert wel het een en ander,

Schepershof Rolde

Op initiatief van bewoners worden op basis van geïnventariseerde gebreken dit jaar kwaliteitsverbeteringen aan 24 woningen uitgevoerd.

Lucht- en warmtepompen

Technisch onderzoek van lucht-warmtepompen in Gasselternijveen afgerond. Op initiatief van Jan Woltinge en Willy van Solkema zijn de kinderziektes van de installatie verzameld en gemeld aan De Volmacht. Het niet goed functioneren van vijf hybride apparaten bleek te liggen aan sterk vervuilde filters in de installatie. Die worden nu in het jaarlijkse onderhoud betrokken.

Projecten

Via deze link komt u op de site van De Volmacht en krijgt u een actueel overzicht van Projecten.

Huurbeleid Woningstichting De Volmacht

Conform de prestatieafspraken Aa en Hunze voor de periode 2020-2024 d.d. 9 december 2019, voert Woningstichting De Volmacht een terughoudend huurprijsbeleid.