HUURDERSVERENIGING

DE DEELMACHT

Aa en Hunze

Nieuwsberichten

Projecten

Via deze link komt u op de site van De Volmacht en krijgt u een actueel overzicht van Projecten.

Huurbeleid Woningstichting De Volmacht

Conform de prestatieafspraken Aa en Hunze voor de periode 2020-2024 d.d. 9 december 2019, voert Woningstichting De Volmacht een terughoudend huurprijsbeleid.