HUURDERSVERENIGING

DE DEELMACHT

Aa en Hunze

Wijk van de Toekomst

Circulaire sloop deelgebied C

In deelgebied C van de “Wijk van de toekomst” in Gieten is gestart met de sloop van 36 eengezinswoningen (bouwjaar 1966) en 20 garageboxen.
Twee woningen naast twee particuliere (hoek)woningen zullen gehandhaafd blijven en worden voorzien van een nieuwe schil.

Sloopbedrijf Bork zal medio januari de grond bouwrijp opleveren.

De sloop wordt “circulair” uitgevoerd, wat betekent dat bouwdelen, bouwmaterialen of de grondstoffen hiervan worden hergebruikt.
Begin 2023 zal volgens de planning worden gestart met de realisatie van 23 levensloopbestendige energiezuinige eengezinswoningen.

Lees hier meer over de “Wijk van de toekomst” (via website De Volmacht)